Fizično varovanje

Najosnovnejša dejavnost varovanja premoženja je fizično varovanje. To so storitve varnostnega osebja in njihovo varnostno delovanje pri varovanju objektov, oseb ali premičnega imetja.

Storitve

Fizično varovanje zajema vse oblike receptorske in varnostne službe ter varovanje po naročilu.
Opravljamo 24-urno:

  • intervencijsko varnostno službo,
  • nadzorno varnostno službo,
  • varovanje po naročilu,
  • obhodno varovanje,
  • varovanje objektov posebnega varnostnega pomena,
  • varovanje in reševanje iz dvigal,
  • prejemanje klicev v sili varovancev v varovanih stanovanjih.

Vse storitve varovanja

Podjetje Aktiva Intertronics d.o.o. opravlja vse storitve varovanja na področju primorske in notranjske s kvalificiranim in strokovno usposobljenim kadrom in vsemi potrebnimi licencami.
TOP